browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Välkommen

Byggekonomen AB är ett fastighetsbolag som endast sysslar med förvaltning.

Byggkonsulten AB är ett konsultföretag med tjänster innom bygg såsom:

  1. bygg- och projektledning
  2. KA ( riksbehörig kontrollansvarig )
  3. entreprenad- och överlåtelsebesiktning
  4. energideklarationer ( ackrediterad SWEDAC )
  5. termofotograferingt
  6. radon i bostad utredning och åtgärd
  7. kalkyler ny- och ombyggnad

Välkommen att anlita oss!

Bengt-Åke Hellstadius